lunes, 10 de diciembre de 2018

25 NOVEMBRO- DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

25 DE NOVEMBRO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

25 NOVEMBRO- DÍA CONTA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Un ano máis volvemos reunirnos mestres e mestras, alumnos e alumnas do CEIP Coutada Beade co fin de erguer as nosas voces para condenar a violencia sexista.

A declaración Universal dos dereitos humanos proclama que todas as persoas nacen libres e iguais en dignidade e en dereitos e que toda persoa ten os dereitos e liberdades sen ningún tipo de distinción; igualmente a constitución española recolle o dereito de todos e de todas a integridade física e moral, sen que ninguén poida ser sometido a tratos inhumanos ou degradantes.

Por esta razón o CEIP Coutada Beade, comprométese a traballar por unha educación igualitaria e non sexista co seguinte manifesto:

·        Todos e todas, homes e mulleres, nenos e nenas, temos os mesmos dereitos e as mesmas obrigas.

·        Os nosos problemas debemos resolvelos de forma dialogada.

·        O uso da violencia é inútil e so leva a máis violencia.

·        Debemos respectar e valorar as persoas sen ter en conta o seu xénero.

·        Ninguén ten dereito a agredir a unha muller, todos e todas somos iguais, e non debemos cerrar os ollos ante casos de violencia.

·        Solidarizámonos coas mulleres que sofren este tipo de maltrato, todos e todas deberíamos poñer os medios necesarios para evitar que ocorran estas desagradables accións.

Para eliminar a violencia pensamos:

·        Que o debate e o diálogo son o vehículo idóneo para sensibilizar a toda a sociedade sobre este grave problema.

·        Que a educación debe recorrer un largo camiño para formar a homes e mulleres na tolerancia e no respecto.

·        Que debemos demostrar tolerancia cero con todas aquelas condutas ou manifestacións que supoñan violencia de xénero ou de calquera tipo.

·        Que para conseguir unha ensinanza xusta e igualitaria, é necesario reforzar a formación de toda a Comunidade Educativa.

·        Que un comportamento tolerante significa comprensión, recoñecemento, consideración e respecto ante plantexamentos diferentes aos nosos.

·        Que o CEIP Coutada- Beade, será un espazo educativo de Tolerancia Cero contra todas estas situacións.

POR ISO TODOS OS DÍAS DO ANO, PERO ESPECIALMENTE HOXE DICIMOS ALTO E CLARO QUE CONTRA O MALTRATO TOLERANCIA CERO.

SE VES OU VIVES ALGUNHA DESTAS SITUACIÓNS NON MIRES PARA OUTRO LADO. TODOS SOMOS RESPONSABLESE PODEMOS LOITAR PARA QUE ESTA LACRA DESAPAREZA.